• כתובת:
  • גן ילדים- הגן שלנו כפר סבא ,גולומב , 44
    הצג על המפה
  • טלפון:
  • 1700700011
    רזניק נינה

  • הרשמה

Делитесь в социальных сетях


Праздник первой буквы

Праздник  первой буквы

В детском  саду мы начали  учить  буквы и устроили  праздник  первой  буквы .א Дети сделали короны с этой буквой и одев  их, пели и танцевали. А еще мы испекли  печенье в форме  букв, и каждый ребенок  получил печенье с буквами его имени. Дети  были довольны!

Новости